1 Hãy đăng tải thông tin các chuyến hàng lên đây, bạn sẽ có nhiều đối tác vận tải hơn!
RSS RSS-Danh sách chuyến HÀNG

Để dễ dàng tìm được thông tin mà bạn cần, hãy nhấn "TÌM" thông tin theo điều kiện lọc dưới đây:

Quý khách có nhu cầu tìm hàng vui lòng liên lạc hot-line: (08) 6658 3792 / 090 33 44 899.
Trang: 1 / 38   Tiếp 50>
Mã số
Đi từ
Q/H
Đến
Q/H
Loại hàng
Yêu cầu xe
Ngày nhận
Ngày giao
Máy cở nhỏ  600   Kg
6 tháng trước
xi măng  5000   Tấn
9 tháng trước
Xi măng  5000  
9 tháng trước
phân bón  10000   Tấn
19 tháng trước
máy móc  270   Tấn
19 tháng trước
Nguyen lieu  80   Tháng
19 tháng trước
máy móc  30   Tấn
22 tháng trước
Tôn cuộn   2000  
22 tháng trước
Sắt thép  1000   Tấn
22 tháng trước
malt bia  20  
22 tháng trước
hàng nặng  5   Tấn
22 tháng trước
cont   2  
23 tháng trước
thiet bi  6  
24 tháng trước
Sat thep  100000   Tấn
24 tháng trước
Sắt thép  500  
24 tháng trước
Sắt thép  500   Tấn
24 tháng trước
Sắt thép  500   Tấn
24 tháng trước
Hàng nhẹ  10   Tấn
24 tháng trước
  10   Tấn
25 tháng trước
Sơn nước  200   Tấn
25 tháng trước
Hàng nặng  100   Tấn
25 tháng trước
Trang: 1 / 38   Tiếp 50>
Lưu ý: Khi bạn không thấy xe trong vùng của bạn thì không có nghĩa là không có xe, có nhiều chủ xe chọn không liệt kê danh sách trên web site và muốn bạn đăng thông tin hàng hóa cầu vận chuyển trước khi tìm xe.