1 Hãy đăng tải thông tin các chuyến hàng lên đây, bạn sẽ có nhiều đối tác vận tải hơn!
RSS RSS-Danh sách chuyến HÀNG

Để dễ dàng tìm được thông tin mà bạn cần, hãy nhấn "TÌM" thông tin theo điều kiện lọc dưới đây:

Quý khách có nhu cầu tìm hàng vui lòng liên lạc hot-line: (08) 6658 3792 / 090 33 44 899.
Trang: 1 / 37   Tiếp 50>
Mã số
Đi từ
Q/H
Đến
Q/H
Loại hàng
Yêu cầu xe
Ngày nhận
Ngày giao
5 tấn hàng  5   Tấn
9 ngày trước
5 tấn hàng  5   Tấn
9 ngày trước
Son  100   Tấn
1 tháng trước
Máy nổ xăng  42  
1 tháng trước
Son  100   Tấn
2 tháng trước
hang gi cung duoc  1  
2 tháng trước
Dừa tươi  20   Tấn
2 tháng trước
son  110   Tấn
3 tháng trước
dai 9m  30   Tháng
3 tháng trước
  1000   Tấn
3 tháng trước
Cốp Pha   33   Tấn
4 tháng trước
Than đá  200   Tấn
4 tháng trước
phan bon  300   Tấn
4 tháng trước
sắt thép  20   Tấn
4 tháng trước
Cám  22   Tấn
4 tháng trước
Gạch ngói  11   Tấn
4 tháng trước
Ngói lợp  40   Tấn
5 tháng trước
Tiêu dùng  6000   Tấn
6 tháng trước
phan bon  2000   Tấn
6 tháng trước
Trai Cây  100   Tấn
6 tháng trước
Trái cây  100   Tấn
6 tháng trước
Phân Bón  23   Tấn
7 tháng trước
Phân bón  1000   Tấn
7 tháng trước
Cao lanh  100   Tấn
7 tháng trước
Hang General  20   Tấn
8 tháng trước
Máy móc  18   Tấn
8 tháng trước
Tôn sắt  20   Tấn
8 tháng trước
Bánh   29   Khối
9 tháng trước
Dưa hấu  1000   Tấn
9 tháng trước
Bang keo  25   Tấn
9 tháng trước
Trang: 1 / 37   Tiếp 50>
Lưu ý: Khi bạn không thấy xe trong vùng của bạn thì không có nghĩa là không có xe, có nhiều chủ xe chọn không liệt kê danh sách trên web site và muốn bạn đăng thông tin hàng hóa cầu vận chuyển trước khi tìm xe.